สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

องค์การค้าของคุรุสภา แจ้งการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสังกัด และเปลี่ยนสถานท
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2554 โดย Administrator
อ่าน [1481]

องค์การค้าของคุรุสภา แจ้งการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสังกัด และเปลี่ยนสถานที่ติดต่องานทางเอกสาร .....

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้โอนองค์การค้าของคุรุสภาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท และทุกระดับชั้นของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรักษาระดับราคาหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาของชาติ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ “องค์การค้าของคุรุสภา” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “BUSINESS ORGANIZATION OF THE OFFICE OF THE WELFARE PROMOTION COMMISSION FOR TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “องค์การค้าของ สกสค.”และชื่อย่อภาษษอังกฤษว่า “BOWT”

องค์การค้าของ สกสค.ยังคงปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังเดิม แต่ได้เปลี่ยนสถานที่ติดต่องานทางเอกสาร จากองค์การค้าของคุรุสภา เลขที่ 69 อาคาร 9 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เป็น“องค์การค้าของ สกสค. เลขที่ 2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310”หมายเลขโทรศัพท์ 025383033,025144033

 คำอธิบายไฟล์


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Co
บทแถลงข่าว เรื่อง ศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะฯ "เด็กออทิสติกฝึกได้ฯ"
ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรม "การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย"

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com