สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สข.1 จัดอบรมการใช้ Tablet แก่ครูผู้สอนชั้น ป. 2
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2556 โดย Administrator
อ่าน [1063]

สพป.สข.1 จัดอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) แก่ผู้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนแก่ผู้ครูผู้สอนฯ.....

       วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556) นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมเลคอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

       การอบรมการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ให้มีทักษะ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

       กลุ่มเป้าหมายดำเนินการได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จากโรงเรียนในสังกัด 144 โรงเรียน และนอกสังกัด 24 โรงเรียน  รวม 230 คน  สำหรับคณะวิทยากร ได้รับความร่วมมือจากครูในสังกัด ดังนี้
         - นายอนันต์ ชูชื่น ผอ.ร.รวัดศาลาหลวงบน  
         -
นางสุรีย์  บินสัน ครู ร.ร.วัดทำนบตางหน
         -
นางสาวอรวรรณ สัจจาวงศ์วาณิชย์  ครู ร.ร.บ้านขี้นาก   
         -
นางสุปราณี ณ สุวรรณ  ครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์
  
         -
นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช ครู ร.ร.วัดอ่างทอง   
         -
นางเกศริทนร์ จิตจันทร์ ครู รร.วัดบ้านพร้าว  
         -
นายจิระ  เรืองคล้าย  ศึกษานิเทศก์ 
         - นางสายสวาท ปั้นแก้ว  ศึกษานิเทศก์
 
         -
ว่าที่พ.ต.ไพโรจน์เอมวัตน์  ศึกษานิเทศก์
 และ
         -
วิทยากรภายนอก 2 ท่าน คือ คุณณัชพงศ์  สิงขโรทัย  ข้าราชการบำนาญ  และ นายสมศักดิ์  แก้วสุขผ่อง  ครูโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนพระบรมฯ
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com