สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

โครงการ แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 โดย Administrator
อ่าน [230]

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556.....

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

กลุ่มเป้าหมาย

 ระดับประถม - มัธยมศึกษา :
 นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

 ระดับอุดมศึกษา : นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาหรือคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

***สามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ http://www.tsi-thailand.org5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลการเรียน นร. 2557
สพป.สข.1.เชิญชวน ร.ร.เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ลดความเสี่ยง นร.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Co

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com