สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

การประกวดบทร้อยกรองบทสวด ในประเพณีสวดด้าน (ขยายวันประกาศ)
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 โดย Administrator
อ่าน [158]

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขยายเวลาการประกาศผล บทสวดด้าน.....

            ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดาเนินการฟื้นฟูประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นาเอาวรรณกรรมพื้นบ้านมาอ่านสอดใส่ทานองตามลักษณะคาประพันธ์อย่างไพเราะน่าฟัง ชวนติดตาม และได้เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสวดด้าน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมบทร้อยกรองซึ่งเป็นบทสวดในประเพณีสวดด้านให้เกิดขึ้นใหม่ จึงได้จัดการประกวดบทร้อยกรองบทสวดในประเพณีสวดด้านขึ้น
              เนื่องด้วยมีผู้ส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดจำนวนน้อย ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงของเลื่อนระยะเวลาการรับบทร้อยกรองเพื่อเข้าประกวดแข่งขันสวดด้าน ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่แนบมา

 ประกาศ


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Co
บทแถลงข่าว เรื่อง ศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะฯ "เด็กออทิสติกฝึกได้ฯ"
ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรม "การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย"

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com