สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift for Mom
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2556 โดย สุพิศ สงอุ่น
อ่าน [471]

เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Ovaltine Gift for Mom โดย ส่งภาพวาดเข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อ “เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่ .....

ด้วยบริษัท เอบี ฟู้ด เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย “โอวัลติน” ได้จัดโครงการ Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศส่งภาพวาดเข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อ “เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”และในปีนี้บริษัทจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปผลิตเป็นฉลากขวดโอวัลตินในช่วงวันแม่ปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งเอกสารตอบรับเข้าร่วมโครงการและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้โดยตรงที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงาน : ๓๖๕๔/๑๑ ตรอกนอกเขต ถ.แฉลมนิมิต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร ๐ ๒๖๘๘ ๕๕๔๘ โทรสาร ๐ ๒๖๘๘ ๕๕๔๗ หรือที่ www.ovaltine.co.th5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift for Mom
โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๕ หลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com