สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

กฎหมายการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2556 โดย Administrator
อ่าน [4774]

.....

กฎหมายการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กฎหมายการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมายการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กฎหมายการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กฎหมายการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กฎหมายการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com