สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สข.1 ต้นแบบการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งเป็น ผอ.สช.
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2556 โดย Administrator
อ่าน [342]

สพป.สข.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอ และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 คน.....

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอ และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 คน ซึ่งได้เดินทางมาเรียนรู้สภาพจริงในการบริหารจัดการหน่วยงาน ณ สพป.สข.1 ทั้งนี้เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันพัฒนาครู คณะจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งร่วมกันจัดดำเนินการโครงการดังกล่าว พิจารณาเห็นว่า สพป.สข.1 เป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ สพป.สข.1 ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและการบริหารจัดการสำนักงาน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป และการบริหารจัดการในภาพรวมของ สพป.สข.1 โดย นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สข.1
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจ - ระบบบันทึกเสนองานและวินิจฉัยสั่งการ (In-offiec) โดย นางฐิดายุ สรรพสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ - Adam Pre-test โดย นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ระบบข้อมูลเงินเดือน (E-money) โดย นางกมลทิพย์ ภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
5. การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สข.1 โดย นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สข.1
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com