สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2556 โดย ชุมชนบ้านบ่อประด่ -
อ่าน [284]

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 155 คน ศึกษาสถานที่ที่สำคัญของอำเภอสทิงพระ โดยมีคณะครูและผู้ปกครองอนุบาล เป็นผู้ควบคุมดูแล .....

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 07.30 น. นางปาลีวรรณ สิทธิการ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่และผู้ปกครองอนุบาล ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 155 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเรียนรู้สถานที่ที่สำคัญของอำเภอสทิงพระต่าง ๆ ดังนี้ วัดจะทิ้งพระ สถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้า หาดมหาราช วัดพะโคะ อุทยานนกน้ำคูขุด ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชุมชนของตนเองและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ READ THAILAND
นักศึกษา ป.ตรี ม.ทักษิณสงขลา ออกค่ายอาสาพัฒนาที่ ร.ร.วัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดท่าหินได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการงานวันวิชาการ
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและปัจฉิมนิเทศ

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com