สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้รับรางวัล"เหรียญทอง"
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2556 โดย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา -
อ่าน [168]

เหรียญทอง อันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 .....

 คือ เด็กหญิงธฤษวรรณ แซ่อึง เด็กชายธิเบศร์ หาญพยัคฆ์ และเด็กหญิงกมลชนก สานุกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้ฝึกสอน คือ นางสาวชุลีพร นกเขียว5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ READ THAILAND
นักศึกษา ป.ตรี ม.ทักษิณสงขลา ออกค่ายอาสาพัฒนาที่ ร.ร.วัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดท่าหินได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการงานวันวิชาการ
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและปัจฉิมนิเทศ

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com