สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สข.1 ประชุมการประเมิน นร./สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 โดย Administrator
อ่าน [371]

สพป.สข1 ประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด .....

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  (สพป.สข.1) นางพวงจิต วงศ์ช่วย รอง.ผอ.สพป.สข.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ให้เป็นศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 จึงได้จัดให้มีกการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัดขึ้น
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com