สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

คณะกรรมการ(กคศ.) ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 โดย เบญจพร คงอินทร์ -
อ่าน [445]

ผอ.ศิลปชัย ผลกล้า รับการประเมินจากคณะกรรมการจาก กคศ.ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ (คศ.๔) เชิงประจักษ์ .....

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่่งของโรงเรียนวิเชียรชม ก็คือ เป็นวันที่คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) มาประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ท่าน ผอ.ศิลปชัย ผลกล้า ซึ่งได้เสนอผลงานไปยัง กคศ.เพื่อประเมินผลงาน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ (คศ.๔) เชิงประจักษ์ ซึ่ง ท่านผู้อำนวยการได้เสนอรางวัลระดับชาติ จำนวน ๔ รางวัล คือ ๑) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ๒) รางวัลเพชรยอดมงกุฎ ๓) รางวัลเสมาธรรมจักร และ ๔) รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

         โดยมีคณะกรรมการจาก กคศ.จำนวน ๓ ท่าน และ เลขา กคศ. อีก ๑ ท่าน มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ตลอดทั้งวัน ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมการและให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างดีเยี่ยม ได้รับความร่วมมือจาก คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๑ ก็คือ ท่าน ผอ.ศลใจ วิบูลย์กิจ ได้มารอต้อนรับคณะกรรมการตั้งแต่เช้า และมาให้กำลังใจแก่ท่าน ผอ.ศิลปชัย ผลกล้า ด้วย และท่านผอ.ศิลปชัย ก็ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องต่าง ๆ ของโรงเรียนวิเชียรชม และที่สำคัญขาดไม่ได้คือ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นห้องที่ถ่ายทอดรายการ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชมไปยังห้องเรียน ห้องสำนักงานต่าง ทุกห้องของโรงเรียน และถือโอกาสนี้ เชิญคณะกรรมการออกรายการทางสถานี เพื่อพบกับคณะครูและนักเรียนวิเชียรชม ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของนักเรียนและทีมงานของสถานี

          หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอผลงานได้อย่างภาคภูมิใจ และสุดความสามารถ ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตลอดการประเมิน ในตอนสุดท้ายของการประเมินคณะกรรมการก็แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ว่า "สมควรให้ ผ่าน" ทุกคนในห้องประชุมต่างก็ปลื้มปิติ ยินดีกับท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่ง
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ READ THAILAND
นักศึกษา ป.ตรี ม.ทักษิณสงขลา ออกค่ายอาสาพัฒนาที่ ร.ร.วัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดท่าหินได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการงานวันวิชาการ
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและปัจฉิมนิเทศ

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com