สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สงขลา เขต 1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555 โดย Administrator
อ่าน [588]

สพป.สข.1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษาเพื่อให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS และ ระบบ e – GP.....

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นางพวงจิต วงศ์ช่วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 (รอง ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร  รอง ผอ.สพป.สข.1 และ นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.สข.1 ให้เกียรติร่วมในโครงการด้วย  สำหรับการอบรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  258  คน           

  ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี นางประไพ เพชรสกุล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS และการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e – GP เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.ร.บ้านกระจาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com