สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สข.1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2555 โดย Administrator
อ่าน [699]

สพป.สข.1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมที่จัดการศึกษาให้ที่บ้าน ของ โรงเรียนวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน (IIP) .....

วันนี้ (วันที่ 3 เมษายน 2555)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมที่จัดการศึกษาให้ที่บ้าน  โดยมี นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ( รอง ผอ.สพป.สข. 1) พร้อมด้วย นายนิคม ยอมมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางนาฎถพร คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำ คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นายสุพรรณ กาฬศิริ ผู้บริหารโรงเรียนวัดเกษตรชลธี, นายวิโรจน์ รัตนชูศรี ผู้บริหารโรงเรียนวัดโตนดด้วน, นายมณี  บัวกิ่ง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางดาน , นางกนกวรรณ แสงทอง ครูโรงเรียนวัดเกษตรชลธี , นางจิระภรณ์ ปาณูปกรณ์ และ นางสาวรัชนี สังข์เกษม ครูโรงเรียนบ้านบางดาน  เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน (IIP)  สืบเนื่องจาก สพป.สข.1 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่อยู่ในเขตบริการที่โรงเรียนยังไม่จัดบริการการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 5 โรงเรียน  มีจำนวนนักเรียน 5 คน  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ในการจัดการศึกษาเป็นพิเศษเพื่อพัฒนานักเรียนดังกล่าว  และต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียน ครูที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถูกต้อง และมีเทคนิควิธีการสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com