สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555 โดย Administrator
อ่าน [4358]

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน.....

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ  http://www.ska1.go.th/pr/news_file/english2.pdf

 ส่วนหน้า


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรม "การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย"
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด
สกสค.สงขลา แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินเกิน 3 งวด
สวสท. จัดอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2557
ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมฯ

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com