สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ขอแสดงความยินดี+++กับผู้ที่ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 โดย Administrator
อ่าน [716]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.....

สพป.สงขลา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางพวงจิต  วงศ์ช่วย       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  สพป.สงขลา เขต 1
2. นายมณี  บัวกิ่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดาน  อ.เมือง
3. นายประชิด  สุวรรณบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปริง   อ.นาหม่อม
4. นายประสงค์  โชติช่วง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดใหม่  อ.สทิงพระ
5. นายจิระ  เรืองคล้าย        ศึกษานิเทศก์   สพป.สงขลา เขต 15 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Co
บทแถลงข่าว เรื่อง ศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะฯ "เด็กออทิสติกฝึกได้ฯ"
ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรม "การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย"

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com