สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ขอแสดงความยินดี+++กับผู้ที่ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 โดย Administrator
อ่าน [717]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.....

สพป.สงขลา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางพวงจิต  วงศ์ช่วย       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  สพป.สงขลา เขต 1
2. นายมณี  บัวกิ่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดาน  อ.เมือง
3. นายประชิด  สุวรรณบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปริง   อ.นาหม่อม
4. นายประสงค์  โชติช่วง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดใหม่  อ.สทิงพระ
5. นายจิระ  เรืองคล้าย        ศึกษานิเทศก์   สพป.สงขลา เขต 15 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลการเรียน นร. 2557
สพป.สข.1.เชิญชวน ร.ร.เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ลดความเสี่ยง นร.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Co

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com