สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สข.1 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวคิดเจตคติการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2554 โดย Administrator
อ่าน [1514]

สพป.สข.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวคิดเจตคติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน.....

วันนี้ (19 สิงหาคม 2554) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา  นายนริศ  สังขวงศ์  รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดเจตคติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมี นายธันวา  ลิ่มสถาพร  รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานว่า สพป.สงขลา เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อกระตุ้น สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเจตคติที่ดีในนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA  ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน โดยให้มีแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้คณะทำงานผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ขั้นตอน วิธีการ การรายงานผล การจัดทำรวบรวมเอกสาร และรายงานผลให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานและเป็นไปตามจุดเน้นขององค์กร

การประชุมในครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกคน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่  รศ.ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ  https://picasaweb.google.com/109285104162536652973/PMQA#
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com