สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

สพป.สงขลา 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2554 โดย Administrator
อ่าน [711]

สพป.สงขลา 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม.....

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดสถิตย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  นายนริศ  สังขวงศ์  รก.ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  โดยมี นายวิชิต  แก้วพิทักษ์   กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ 

การประชุมในครั้งนี้ สพป.สงขลา เขต 1 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม จำนวน 76 โรง   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  และ ผอ.สุรยงค์  มาลี  ผอ.ร.ร.บ้านเขาติง  จาก สพป.ตรัง และคณะ  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมให้ประสบผลสำเร็จ 
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.สข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สพป.สข.1 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกิฬา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557”
สพป.สข.1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.ร.บ้านกระจาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com