สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

พัฒนาโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555 อ่าน 432]
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 60 คน โรงเรียนหาดใหญสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ นำโดยนายฮานาฟิ สะอะ และนางกัญญาภัค ไชยแก้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พ....
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 อ่าน 328]
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๗ (วัดหัวถิน) นำคณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จแสดงนิทรรศการและแสดงหนังตะลุงต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ปทุมธานี ....
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพัฒนาโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2555 อ่าน 196]
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน....
ความภาคภูมิใจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555 อ่าน 314]
โรงเรียนวัดเถรแก้วรับรางวัลนโยบายข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และรวมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้....
โรงเรียนวิเชียรชมจัดกิจกรรม 90 ปี วิเชียรชม สั่งสมคุณภาพสู่สากล [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 อ่าน 451]
๙๐ ปีวิเชียรชมสั่งสมคุณภาพสู่สากล ....
การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 อ่าน 223]
การตรวจติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าหิน บ่อดาน บ่อแดง วัดจันทร์....
เปิดศูนย์เรียนรู้อาเซียนสู่ชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 อ่าน 17521]
....
นำเสนอผลงานคณิตศาสตร์ กับ สสวท. ณ ไบเทค บางนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 อ่าน 292]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ จำนวน 4 คน ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ....
ASEAN รร.ชุมชนบ้านบ่อประดู่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 อ่าน 446]
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ เสนอผลการพัฒนา ASEAN ของสถานศึกษา....
โชว์โรงเรียนสวยๆ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2555 อ่าน 278]
บริบทโรงเรียนวัดห้วยพุด....
โรงเรียนบ้านบางดาน ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 อ่าน 311]
โรงเรียนบ้านบางดาน ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด....
โรงเรียนบ้านบางดาน ได้รับการประเมินการดำเนินการนโยบายด้านการใช้ภาษาอัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 อ่าน 284]
โรงเรียนบ้านบางดาน ได้รับการประเมินการดำเนินการนโยบายด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินได้แก่ โรงเรียนบ้านบางดาน,โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ,โรงเรียนบ้านบ่อปาบ และโรงเรียนบ....
มอบอุปกรณ์กิฬา-อุปกรณ์การเรียน ให้น้องๆโรงเรียนบ้านบางดาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 อ่าน 195]
นักศึกษา ม. ทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางศาสตร์สากล มอบอุปกรณ์กิฬา-อุปกรณ์การเรียน ให้น้องๆโรงเรียนบ้านบางดาน....
โครงงานนำสู่ทักษะทางภาษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 อ่าน 325]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานภาษาไทยเป็นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเถรแก้วตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
กิจกรรมส่งเสริมทัตกรรม โรงเรียนวัดห้วยลาด [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 อ่าน 229]
ในวันนี้ วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสทิงพระ เข้ามาบริการตรวจรักษาฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยลาด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงของการดูแลรักษาสุขภาพช่องปา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 41] กำลังแสดงหน้าที่ 42 จากทั้งหมด 99 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 43] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 ต่อ 20 โทรสาร 0-7431-3793
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com