สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.สมุทรปราการ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2556 อ่าน 43]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง....
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)สพท.จันทบุรี 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2556 อ่าน 52]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) จำนวน 9 อัตรา ....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชุมพร 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2556 อ่าน 62]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 24 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง....
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สพป.ปทุมธานี 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 62]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนว่าง จำนวน 5 อัตรา และมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่าง จำนวน 14 ตำแหน่ง....
ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สพม.1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 102]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4ตำแหน่ง....
ปะกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 76]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 8 อัตรา....
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.ตาก 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 64]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 3 ตำแหน่ง....
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 63]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน 7 อัตรา ....
ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 อ่าน 63]
ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศของบุคลากรและโรงเรียนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด....
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 62]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีอัตราว่าง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา....
ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 207]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง....
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สพป.สตูล [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 70]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง....
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สพป.สตูล [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อ่าน 85]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ....
จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อ่าน 42]
....
จดหมายข่าว สพป.เลย เขต 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อ่าน 35]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 119 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 ต่อ 20 โทรสาร 0-7431-3793
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com